دانلود رایگان


مشخصات فني، عمومي و اجرايي كابل در پست‌هاي فشارقوي - دانلود رایگاندانلود رایگان مشخصات فنی و عمومی و اجرایی کابل در پست های فشار قوی در دو فایل ورد و در دو جلد گرد اوری شده است .مخصوص دانشجویان الکتروتکنیک و برق کاران صنعتی و نیروگاهی. Normal 0

دانلود رایگان مشخصات فنی و عمومی و اجرایی کابل در پست های فشار قوی در دو فایل ورد و در دو جلد گرد اوری شده است .
مخصوص دانشجویان الکتروتکنیک و برق کاران صنعتی و نیروگاهی.
اهداف،كليات و تعاريف+طراحيو انتخاب+مشخصات فني كابل+نصب و نگهداري كابل+و ده ها موضوع دیگر و کامل............