دانلود رایگان


کتاب- خلاصه کتاب رفتار سازمانی پیشرفته - در 75صفحه-docx - دانلود رایگاندانلود رایگان فصل 1 : پيش درآمدي بر رفتار سازماني فصل 2 : رفتار سازماني در سطح جهاني فصل 3 : مباني رفتار فرد فصل 4 : مفاهيم اصلي انگيزش فصل 5 : انگيزش از مفاهيم تا كاربرد

دانلود رایگان

فصل 1 : پيش درآمدي بر رفتار سازماني

فصل 2 : رفتار سازماني در سطح جهاني

فصل 3 : مباني رفتار فرد

فصل 4 : مفاهيم اصلي انگيزش

فصل 5 : انگيزش از مفاهيم تا كاربرد

فصل 6 : تصميم گيري فردي

فصل 7 : مباني رفتار گروه

فصل 8 : شناخت تيم

فصل 9 : ارتباطات

فصل 10 : رهبري

فصل 11 : قدرت و سياست

فصل 12 : تعارض و مذاكره

فصل 13 : ساختار سازماني

فصل 14 : تكنولوژي و طرح ريزي شغل

فصل 15 : ارزيابي عملكرد و سيستم پاداش

فصل 16 : فرهنگ سازماني

فصل 17 : تغيير و بهبود سازماني


فصل 1: پیش درآمدی بر رفتار سازمانی


تعریف رفتار سازمانی :

در مرحله عمل مطالعه افراد انسانی را مطالعه رفتار سازمانی می نامند . رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم (سیستماتیک) عملیات ، اقدامات ، کارها و نگرش های افرادی که سازمان را تشکیل
می دهند . در رشته رفتار سازمانی مطالعه منظم جایگزین قضاوت مشهودی می شود ، یعنی مدارک و شواهد علمی که در شرایط کنترل شده جمع آوری می شود ، به شیوه ای معقول مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد و در رابطه با هر معلولی در پی علت بر می آید . در رابطه با عملکرد فرد نیز سه عامل نقش اساسی دارند : تولید (بهره وری) ، غیبت و جابجایی کارکنان . مدیران به کیفیت و کمیت تولید کارکنان توجه دارند ، حال آن که غیبت و جابجایی کارکنان بر بازده و تولید آنان اثر معکوس دارد . جابجایی کارکنان موجب افزایش هزینه ها می شود و سازمان همواره با افرادی کم تجربه کار می کند . مدیران به سه علت به رضایت شغلی کارکنان توجه دارند :

1- می توان بین رضایت شغلی فرد و تولید یا بهره وری یک رابطه مستقیم مشاهده کرد .

2- رضایت شغلی فرد با میزان غیبت و جابجایی او رابطه معکوس دارد .

3- مدیران در برابر کارکنان احساس مسئولیت انسانی می کنند واژه سازمان در آخرین بخش تعریف نشان می دهد که رفتار سازمانی ، رفتار فرد یا گروه را در رابطه با کار مورد توجه قرار می دهد .

نقش رشته های علمی :

رفتار سازمانی یک رشته کاربردی از علوم رفتاری است و بر پایه چندین رشته علوم رفتاری قرار دارد که عبارتند از : روان شناسی ، جامعه شناسی اجتماعی ، مردم شناسی و علوم سیاسی ، روان شناسی در سطح خرد و بقیه در سطح کلان نقش ایفا می کنند .

1- روان شناسی : علمی است که در پی سنجش ، توجیه ، برشمردن علت و گاه درصدد تغییر رفتار افراد انسانی برمی آید . در این علم رفتار فردی مطالعه می شود . پس این علم در سطح خرد ، در مطالعه رفتار سازمانی ایفای نقش می کند . روان شناسان به موضوعاتی چون پنداشت ، ادراک ، شخصیت ، یادگیری ، آموزش ، رهبری موثر ، نیازها و نیروهای انگیزشی ، رضایت شغلی ، فرآیندهای تصمیم گیری ، ارزیابی عملکرد ، سنجش نوع نگرش افراد ، شیوه های گزینش کارکنان ، طرح ریزی شغل و تنش های کار می پردازند.

2- جامعه شناسی : جامعه شناسان سیستم اجتماعی را که فرد در آن نقش هایی ایفا می نماید ، مورد توجه قرار می دهند . جامعه شناسان از طریق مطالعه رفتار گروه در سازمان در ارائه رفتار سازمانی نقش دارند و زمینه های مورد توجه آنان پویایی گروه ، طرح ریزی تیم ها ، فرهنگ سازمانی ، ساختار و تئوری سازمان ، بوروکراسی (دیوانسالاری) ، ارتباطات ، مقاوم فرد ، قدرت و تضاد یا تعارض است .

3- روان شناسی اجتماعی : یکی از زیرمجموعه های روان شناسی است که در آن دو رشته
روان شناسی و جامعه شناسی ترکیب شده اند . در این رشته به اعمال نفوذ افراد بر یکدیگر توجه می شود. یکی از موارد مورد توجه این رشته پدیده تغییر است (یعنی چگونه می توان موانعی را که بر سر راه تغییر است ،از میان برداشت ) . روان شناسان اجتماعی به سنجش نگرش های در حال تغییر ، الگوهای ارتباطی ، راه هایی که فعالیت های گروه می تواند نیازهای فردی را تامین کند و فرآیند تصمیم گیری گروه توجه دارند .

4- مردم شناسی : عبارت است از مطالعه درباره علومی که می توان بدان وسیله درباره افراد انسانی و فعالیت های آنان مطالبی آموخت . متخصصان مردم شناسی توانسته اند در درک فرهنگ سازمانی ، محیط های سازمانی و تفاوت بین فرهنگ های ملی ما را یاری کنند .

5- علوم سیاسی : عبارت است از مطالعه رفتار فرد و گروه در یک محیط سیاسی . دانشمندان این رشته به تضاد یا تعارض ساختاری ، تخصیص قدرت و شیوه ای که افراد از قدرت برای تامین منافع خود استفاده می کنند ، پرداخته اند

توجه : واحد مورد تجزیه و تحلیل روان شناسی ، فرد – جامعه شناسی ، گروه و سازمان – روان شناسی اجتماعی ، گروه – مردم شناسی ، گروه و سازمان – علوم سیاسی ، سازمان است.

هدف های رفتار سازمانی :

توجیه ، پیش بینی و کنترل رفتار انسانی است .

توجیه : هنگامی که می خواهیم متوجه شویم که چرا فرد یا گروه کاری را انجام دادند ، در واقع به دنبال بیان یا توجیه هدف هستیم و می خواهیم علت را بدانیم .

پیش بینی : هدف از پیش بینی توجه به رویدادهای آینده است . مدیریت می خواهد نتیجه یک اقدام خاص را حدس زده و در حقیقت می خواهد برخی از واکنش های رفتاری را نسبت به پدیده های تغییر پیش بینی کند و راه هایی را برای کمترین مقاومت بیابد و تصمیم گیری کند .

بهبود کیفیت و بازدهی :

برای بهبود کیفیت و افزایش تولید یا بهره وری باید برنامه هایی را مثل کنترل کیفیت کامل و بازسازی اجرا کرد تا به موجب آنان افراد و کارکنان تشویق شوند که در امور مشارکت فعال نمایند .


مدیریت کیفیت جامع TQM چیست ؟

1- توجه زیاد به مشتری : مشتری تنها کسانی نیستند که از محصولات و خدمات استفاده می کنند بلکه شامل افراد درون سازمان که با سایر افراد سازمان روابط متقابل دارند هم می شود.( مانند کارکنان دایره اعتبارات ، حسابداری و حمل و نقل


خلاصه کتاب رفتار سازمانی پیشرفته،رفتار سازمانی،ساختار سازماني،تعارض و مذاکره،رفتار سازمانی پیرفته،فرهنگ سازماني،


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر …

... دانلود خلاصه کتاب مدیریت ... دانلود خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی ... کتاب مرتبط: *** ...

دانلود خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر …

... دانلود خلاصه کتاب مدیریت ... دانلود خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی ... کتاب مرتبط: *** ...

خلاصه کتاب و جزوات کارشناسی ارشد مدیریت

خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضاییانخلاصه کتاب رفتار سازمانی پیشرفته ...

صدر - کتاب رفتار سازمانی پیشرفته

... کتاب رفتار سازمانی پیشرفته ... کتاب رفتار سازمانی پیشرفته . ... مدیریت علوی در رفتار ...

اخبار دانشگاه پیام نور - دانلود خلاصه کتاب رفتار سازمانی ...

... دانلود خلاصه کتاب رفتار سازمانی پیشرفته ... در پیام نور ... خلاصه کتاب رفتار سازمانی ...

مدیریت رفتار سازمانی رابینز

... مدیریت رفتار سازمانی ... خلاصه کتاب رفتار سازمانی توسط محمد حسن میرزائی در ۱۰۰ صفحه ...

کتاب خلاصه رفتار سازمانی پیشرفته و تعارض و مذاکره در

... کتاب خلاصه رفتار سازمانی پیشرفته و تعارض و مذاکره در ... کتاب خلاصه رفتار سازمانی ...

صدر - کتاب رفتار سازمانی پیشرفته

... کتاب رفتار سازمانی پیشرفته ... کتاب رفتار سازمانی پیشرفته . ... مدیریت علوی در رفتار ...

تست کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (یک …

... تست کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته ... خلاصه کتاب و ... باخبر کند در ...

اخبار دانشگاه پیام نور - دانلود خلاصه کتاب رفتار سازمانی ...

... دانلود خلاصه کتاب رفتار سازمانی پیشرفته ... در پیام نور ... خلاصه کتاب رفتار سازمانی ...

دکتری مدیریت و قبولی من - دانلود رایگان كتاب رفتار سازمانی ...

... رفتار سازمانی ... کتاب توسط ميثم احمدي در ۱۳۰ ... خلاصه کتاب مديريت رفتار ...

دانلود کتاب " مدیریت رفتار سازمانی

دانلود کتاب " مدیریت رفتار سازمانی " ... دانلود کتاب خلاصه ... این نظر توسط نیلوفر در ...

اسلایدهای خلاصه درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

... رفتار سازمانی پیشرفته ... کتاب مبانی رفتار سازمانی ... سازمانی پیشرفته در ...

نرم افزار قدرتمند برای طراحی، ارزیابی و عیب یابی پورت های ارتباطی Comm Operator v4.9.0.376

معرفی کانی ها

سوال عربی دهم کاردانش نوبت اولword

سوال عربی دهم کاردانش نوبت اولword

قسمت چهارم انیمیشن سازی با تیری دی مکس آموزش Creating your first object

برنامه کافی شاپ به زبان سی شارپ

طرح کار آفرینی در مورد تاسیس کارخانه تولید کنسرو ماهی (با قابلیت ویرایش و دریافت فایل وورد Word و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 74

پروژه نادرخلیلی (سیراندیشه های معماری)

اثر محلول‌پاشی سطوح و منابع مختلف آهن بر رشد و غلظت برخی عناصر غذایی در گیاه سورگوم

طرح کار آفرینی در مورد تاسیس کارخانه تولید کنسرو ماهی (با قابلیت ویرایش و دریافت فایل وورد Word و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 74