دانلود رایگان


یافتن بزرگترین نقطه از صفحه محصور بین دو تابع با استفاده از ژنتیک الگوریتم - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف از این برنامه که یک مثال از مسئله MOO و به زبان متلب نوشته شده است یافتن بزرگترین نقطه از صفحه محصور بین دو تابع با استفاده از ژنتیک الگوریتم است.مقادیر اولیه

دانلود رایگان

هدف از این برنامه که یک مثال از مسئله MOO و به زبان متلب نوشته شده است

یافتن بزرگترین نقطه از صفحه محصور بین دو تابع با استفاده از ژنتیک الگوریتم است.

مقادیر اولیه درنظر گرفته شده به صورت زیر است:

دو تابع مرزی:

f1(X) = 2*x1 + 3*x2
f2(X) = 2/x1 + 1/x2

دامنه مقادیر:

x1<20 & x1>10

x2<30 & x2>20

تنظیمات اولیه :

iterations = 500;
population_size = 500;
mutation_rate = 0.02;
crossover_rate = 0.3;
population = zeros(population_size,3);


یافتن بزرگترین نقطه


الگوریتم MOO


مسئله MOO


matlab code


الگوریتم ژنتیک


حل یک مثال ساده با الگوریتم ژنتیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


وکتور برگوکتور برگ

وکتور گل

فایل ترمیم سریال g610-t11فایل ترمیم سریال g610-t11

حسابداری پیشرفته 2