دانلود رایگان


آموزش کامل دفاع شخصی ( دیم ماک ) - دانلود رایگاندانلود رایگان Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA آموزش کامل دفاع شخصی ( دیم ماک )

دانلود رایگان

آموزش کامل دفاع شخصی ( دیم ماک )

از کار انداختن حریف با ضربه بهنقاط حساس بدن !

با بهره‌گیری از تمرینات ارائه شده در اینمجموعه آموزشی فیلم‌های فشرده ، قادر خواهید بود در هر محیط و شرایطی از خود دفاعکنید . دفاع در مقابل دزدان ، متجاوزان و تبهکاران مسلح به سلاح گرم و سرد :